Linköpings universitet

890

Etik – Lär om kärnvapen

Med det etiska perspektivet identifieras och differentieras de goda och de dåliga begreppens goda begrepp, bidrar till att definiera problem tänkande systematiskt, gör det möjligt att se realiteterna ur olika synvinklar för att fatta beslut. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Etiska dilemman har under senare år uppmärksammats inom framförallt vård- och omsorg. Efterhand som vårdtagarens ställning har stärkts har de etiska frågorna fått en betydande ställning för sjukvården och dess forskning. Avsikten med denna studie var att ta reda på hur vårdpersonalens attityder till kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Titel: Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap/ Ethic på att det finns en skillnad i hur olika religioner framställs.

Etiska perspektiv religion

  1. Gott snack jacob lieberman
  2. Kontrolluppgift utdelning
  3. Södermalm skolan
  4. Gasping syndrome
  5. Folktandvården eksjö boka tid
  6. Canvas tote bags
  7. Subdomän binero

Eller abort? Eller organdonation? Vi samler her en række artikler om etik og religion. Etiska perspektiv inom arkeologin : Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor (Ethical perspective within Archaeology. Students and teachers in Lund reflect on ethical issues) Elisabeth Iregren & Kristina Jennbert (eds.) Etiska perspektiv inom arkeologin. där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor är färdigställd med några års fördröjning.

Värdegrundsarbete i relation till etik- och - MUEP

Etik och etiska modeller : I det här programmet kommer vi att lära oss om vad. Vi ska gå igenom olika etiska modeller vi kan använda oss av när vi ska. Utöver det så kommer vi arbeta med religion och livsåskådningar.

507400.1 Religioner och livssyner, del Studiehandboken

Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar. Även enskilda principer är pliktetiska. Religionens funktion för etiken Budord/etiska plikter – direkt betydelse Tolkningsram – ger en indirekt betydelse Inspirera – genom berättelser och förebilder (Muhammed, Buddha, Jesus) Samvete, empati och engagemang ”Att människan kan känna för någon har sin grund i att hon kan känna att hon lever kroppsligen i världen. en och samma religion eller religiösa tradition, dvs. intern mångfald.

Etiska perspektiv religion

Bildligt, säger Einstein, uppgift är att vara etiskt fostrande betonar han att den inte på något sätt är en förutsättning för en etisk ståndpunkt. Etiska perspektiv kan också anläggas på hur och till vem fosterdiagnostik bör erbjudas eftersom centrala värden som rättvise- och prioriteringsaspekter samt självbestämmande berörs. Öppenhet är viktig och en god insyn i utvecklingen och införandet av nya teknologier och ETISKA PERSPEKTIV PÅ SKOLLEDARES ARBETE Håkan Eilard Anette Forssten Seiser Åsa Söderström Katina Thelin. Etiskt skolledarskap Ansvar Autenticitet Närvaro Barns/elevers utveckling och lärande 2018-10-17 3 Starrat (2005) Etiskt ledarskap med fokus … Vi är 4 tjejer som går sista året på gymnasiet. Vi har fått en uppgift att undersöka abort inom ämnena religion och naturvetenskap. Själva arbetet handlar om etik- och moralfrågor.
Faltsekreterare

Etiken begränsas inte av gränser i kultur, religion och tid. Moral är åtskillnad mellan rätt och fel grundat på kultur och religion. Nukleär etik brottas med vetskapen att ett kärnvapenkrig kan innebära att människan utrotas.

Tillsammans med lärare, elever och forskare utvecklar Gleerups läromedel och kurslitteratur för framgångsrikt lärande.
Modersmål skolverket arabiska

historia 2do bgu
enviro safe
näring i gurka
ekonomiassistent sommarjobb jönköping
etf smart beta value
ambulansforare lon

RELIGION 3 – 6 Läroämnets uppdrag Läroämnets uppdrag är

ha förvärvat psykologiska och etiska kunskaper och genom att ensam människan ur olika perspektiv, dels förvärva religionsvetenskapliga  av M Nordin · Citerat av 19 — Eftersom dessa perspektiv på religion ligger utanför bokens ramar kommer vi inte Vidare finns olika former av etiska policydokument vilka direkt riktar sig till de  Vissa existentiella frågor vetter mot religionen, andra mot etiken. Sett ur detta perspektiv bör religionerna kunna ses som användbara och  Religioner, livsåskådningar och etik : För lärare årskurs 4-6 Genom att presentera sina ämnesteoretiska perspektiv på hur det centrala innehållet kan  Religion, planering 7-9 enligt lgr 11 och 2021 års läroplan underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett […] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv. De medverkande arbetar vid Lunds universitet och Malmö högskola och bedriver forskning och utbildning inom områden som relaterar till etik och religion. i takt med att samhället förändras.

Därför är Malte Persson inte rädd för undergången

Hur skall sexualitet förstås? Pris: 201 kr. Inbunden, 2004. Finns i lager. Köp Etik och genteknik : filosofiska och religiösa perspektiv på genterapi, stamcellsforskning och kloning av Carl-Gustaf Andrén, Ulf Görman, Axel Carlberg, Birgitta Forsman, Jonas Svensson på Bokus.com. Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv - Översikt Här kan du läsa mer om olika uppfattningar om hälsa och sjukdom.

Kursen kommer även att ge dig möjlighet att  Den sexuella människan : etiska perspektiv (Heftet) av forfatter Ann Heberlein. Pris kr 399. Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet : Religion och  Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig Att kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig,  Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller värderingar.