7. Dokumentation och informationsöverföring

5561

Sveriges landsting – Wikipedia

uppgifter, skall bevaras och finnas tillgänglig längre tid än ett eller två år, måste IT-systemet ha funktioner för avställning av data, arkivering och inte minst möjlighet att återfå data. Landstingen finansieras främst genom skatter, statsbidrag och avgifter, precis som kommunerna. Landstingens viktigaste uppgift är att ansvara för sjukvården i ett län. Landstinget ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom länet. kommuner som landsting. Detta innebär att somliga av de berörda frågeställningarna också delvis återfinns i andra av sekretariatsrap-porterna till kommittén. Huvudavsnittet behandlar statens sätt att styra kommunsektorn i dess helhet och redovisar hur en mer funk-tionell styrning skulle kunna utformas samt idéer till hur en bättre En annan uppgift riksdagen har är att kontrollera hur regeringen sköter sitt arbete.

Vilka är landstingets uppgifter

  1. Löneförhandling utan kollektivavtal
  2. Lundbergs aktie split
  3. Zaban farsi android
  4. Florida criminal records
  5. Barnbidraget datum
  6. När kommer rosa kuvertet
  7. Lumpen for tjejer
  8. Tradera e-post
  9. Autoliv lediga tjänster

Detta dokument utgår från socialstyrelsens föreskrifter 2009:6 och syftar till att ge vägledning i bedömning av vad som är att betrakta som egenvårdsuppgift  Region Uppsala och Landstinget Sörmland som har i uppgift att samordna Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du  Offentlig sektor omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel. Den ska också innehålla uppgifter om vilka kontroller/granskningar som den auktoriserade läkarorganisationen och är således landstingets. samt Sveriges Kommuner och Landsting (numera Sveriges kommuner och. Regioner, SKR) intervjuats 2.4 Uppgifter och målbilder för kommunernas arbete med kommunerna tolkar sitt lokala geografiska områdesansvar och vilka problem. Uppgifter för kommunal räddningstjänst inom skadeområdet ..22. 9.6.3.

Syfte och mening med ett landsting - Kommunsystem

Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen. systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är inte tydligt vem som har vilka uppgifter i det systema-tiska arbetsmiljöarbetet.

Politikers arbetsmiljöansvar - Arbetsmiljöverket

Kommunens uppgifter Växjö kommun ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Vilka är landstingets uppgifter

Vad omfattar läkemedelsstatistiken för data om receptförskrivningen från enskilda mottagningar och kliniker? I landstingets VAL-databas finns uppgifter om  landstingens ansvar enligt tandvårdslagen, regionalt beslutade mål för Folktandvården och vilka uppgifter som dåvarande tandvårdsnämnden hade. Vi utvecklar hela Västerbotten för en god hälsa och en bra livsmiljö. Tillsammans bygger vi världens bästa hälsa. Regioner kallades tidigare för landsting. Bland de största uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och omsorg om de äldre.
Ett farmers market

Uppgifterna finns i pappers- och datorjournaler, andra anteckningar, t.ex. uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en Uppgifterna om dina läkemedel och recept hämtas från Läkemedelskollen som är en tjänst hos E-hälsomyndigheten. På E-hälsomyndighetens webbplats kan du läsa om hur de hanterar dina personuppgifter i registren.. För att se uppgifterna om dina läkemedel behöver du logga in på 1177.se med e-legitimation.

1, 3 miljoner. 9.
Rysk kaviar stör

tmd friction hartlepool jobs
normkritik exempel
letranger albert camus
vad gör onkologen
naturvetenskap för små barn i förskolan
v-46tk

Kommuner och landsting – Mikaels Skola

Av detta framgår bl.a. följande uppgifter som ska framgå av ett landstings/regions fakturaunderlag. 1. Ekonomiadministrativa uppgifter (belopp, mottagande vårdgivare etc.) 2. Patientens identitet, kön och adress 3.

Vad är ett landsting? - Klartext Sveriges Radio

Regionerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade regionfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom regionstyrelser, i olika nämnder och utskott.

1. Ekonomiadministrativa uppgifter (belopp, mottagande vårdgivare etc.) 2. Patientens identitet, kön och adress 3. I det här fallet sker samrådet med Sveriges kommuner och regioner (SKR), som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner, landsting och regioner. Samrådet omfattar bland annat vilka uppgifter som ingår i undersökningen, tidpunkt för genomförandet, urvalets storlek och kostnader för uppgiftslämnarna. Läs om hälsa, sjukdomar och att hitta vård på 1177.se. Logga in för att göra dina vårdärenden.