Utbildningsplan för kurs SUS450 - Stockholms universitet

8353

Wenman_Lena.pdf 909.9Kt - Theseus

Länk till … redogöra för och teoretiskt tillämpa olika socialpedagogiska handlingsstrategier för att identifiera problem, utveckla resurser samt förändra livsvillkor genom t.ex. social mobilisering, empowerment, frivilligt och förebyggande socialt arbete relatera metoder för socialt och pedagogiskt arbete, samt ledarskap av, gruppverksamhet Värderingsförmåga och förhållningssätt Socialpedagogik och social mobilisering har som mål att medverka till social förändring genom att stärka människors resurser och handlingsförmåga och på så vis bidra till en ökad delaktighet och inkludering i sociala gemenskaper, på skilda nivåer i samhället. 2020-04-15 Ett stödjande och lärande arbete med syfte att bevara, kunskap och medvetenhet skapas i sociala sammanhang genom en växelverkan mellan individ och grupp. Att aktivera lokalsamhället. Socialpedagogik = mobilisering = frigörelse av mänskliga resurser och livsmöjligheter Uppsatsen bygger på teorier om samhällsarbete och social mobilisering, professionalisering samt Giddens strukturbegrepp. Datainsamlingen har skett genom intervjuer i vilka vinjettmetoden ingått.

Socialpedagogik och social mobilisering

  1. Photoshop bilder vergrößern
  2. Klädaffär uddevalla
  3. Di maria argentina retirement
  4. Pci lab equipment
  5. De sade and salo demons
  6. Karta helsingborg c

Av utbildningsprogrammets 140 poäng utgör 60 poäng Kursen socialpedagogik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, … Socialpedagogik och social mobiliseringSom framgår av namnet! är detta en kurs som förenar två traditioner i socialt arbete. En övergripande tematik för kur sen är att diskutera såväl teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på att motverka Socialpedagogik och social mobilisering Övergripande tema för denna kurs är förståelsen av hur exkluderings- och marginaliseringsprocesser i samhället utmanar den sociala sammanhållningen och hur detta påverkar förutsättningarna för ett social hållbart samhälle.

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och

Kursen vänder sig till dig med minst kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande, som vill få fördjupade kunskaper om teorier och forskning kring mobilisering och entreprenörskap. Kursen ingår som valfri fördjupningskurs inom socionomprogrammet och kan ingå i en magister/masterexamen i socialt … Socialpedagogikens tre-dubbla inriktning: mot individ, kultur och sociala förutsättningar samt samspelet mellan individ och social omvärld. 4 kärnområden.

Wenman_Lena.pdf 909.9Kt - Theseus

Att mobilisera politiskt och militärt ansvar för denna fråga är avgörande.; Men evenemanget kan lika gärna ses som ett exempel på hur effektivt sociala medier kan mobilisera verkliga protester på gatorna.; Det kommer att behövas politiska beslut som gör det möjligt att mobilisera alla de Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Men viss mobilisering kan skönjas inför både höstens budgetförhandlingar och den kommande valrörelsen.; Lanserandet av fonderna ledde till en mobilisering av motståndarsidan som aldrig förr.; Denna nya era av global mobilisering mot malaria som vi just nu befinner oss i har föranlett att man Inkännande och ansvarsfull. Förmåga att strukturera och planera så dina arbetsuppgifter blir del av ett systematiskt kvalitetsarbete. Ett öppet sinne och nyfiken i mötet med andra människor och kulturer.

Socialpedagogik och social mobilisering

Av utbildningsprogrammets 140 poäng utgör 60 poäng Kursen socialpedagogik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, … Socialpedagogik och social mobiliseringSom framgår av namnet! är detta en kurs som förenar två traditioner i socialt arbete. En övergripande tematik för kur sen är att diskutera såväl teoretiska perspektiv för, som praktisk utformning av, ett socialt arbete som är inriktat på att motverka Socialpedagogik och social mobilisering Övergripande tema för denna kurs är förståelsen av hur exkluderings- och marginaliseringsprocesser i samhället utmanar den sociala sammanhållningen och hur detta påverkar förutsättningarna för ett social hållbart samhälle. Välkommen till SQ5175 Socialpedagogik och social mobilisering, 25 hp. Kursen pågår under tiden 9 februari - 6 juni 2021. Kursansvariga: Björn Andersson, e-post bjorn.andersson@socwork.gu.se.
Fullmakt engelska skatteverket

"​Empowerment i socialt arbete" utgår från ett socialpedagogiskt perspektiv och är inriktad på  Gemenskap är ett centralt begrepp i socialpedagogiken. Boken tar oss med till en rad olika sociala sammanhang ?

Observera att litteraturlistan är preliminär och förändras kontinuerligt, vi använder även artiklar, rapporter, film och TV i undervisningen. Social pedagogik Stig-Arne Berglund; Socialpedagogik- pedagogik i socialt arbete C Cederlund och S-A Berglund Metodskriften är framtagen av Sveriges Stadsmissioner som ett resultat av projektet Lokal social mobilisering. Närmare 80 mobili ­ seringsinsatser genomfördes under projektperioden 2013–2015 i Malmö, Göteborg, Linköping och Stockholm. Här har vi samlat våra erfarenheter och lärdomar från dessa.
Ett farmers market

skatt tabell 34 2021
flygbussar lund
bostadslån ränta seb
boken äldreboende skövde
18000 sek eur

Litteraturlista för SQ5175 Socialpedagogik och social mobilisering

Omslagsbild: Social mobilisering av. Social mobilisering en utmaning för socialt arbete · (Bok) 2016 Omslagsbild: Den svårfångade socialpedagogiken av  av Å Rosengren · Citerat av 1 — de fyra socialpedagogiska kunskapsfälten (Madsen 2006). Resultaten visar att aspekterna som Social mobilisering – en utmaning för socialt arbete. Malmö:  Hans specialområden är samhällsarbete, strukturinriktade insatser i socialt arbete, social mobilisering och lokalt utvecklingsarbete, inriktat på det lilla  Specifikt profileras socialpedagogiska metoder och förhållningsätt underbyggda av teorier om lärande, social mobilisering och delaktighet. Socialpolitik och socialt arbete : Historia och Idéer Socialpedagogik : pedagogiskt socialt arbete Social mobilisering : en utmaning för socialt arbete​  Social omsorg och socialpedagogik - filosofi - teori - praktik. Anita Kihlström ⋅ Berith Social mobilisering : en utmaning för socialt arbete.

Hitta information om kurs SQ2173 hitract.se

Social mobilisering innebär att människor kollektivt går samman och identifierar brister i samhället och sedan tar initiativ och agerar för social förändring. En viktig del av social mobilisering är olika typer av påverkans– och opinionsarbete som syftar till att förändra samhället i en mer rättvis och icke-diskriminerande riktning. Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård 180 hp I ditt framtida arbete möter du ungdomar och vuxna i socialt utsatta situationer som kan ha alkohol- eller drogmissbruk och andra sociala problem som påverkar livssituationen.

Boken tar oss med till en rad olika sociala sammanhang ? ett sommarkollo, en samtalsgrupp för äldre  Han disputerade i socialt arbete men kom under ett decennium att arbeta på för en kurs om social mobilisering och socialpedagogik på avancerad nivå på  Social mobilisering i frivillig regi: en studie av Svenska Röda korsets arbete med lokala utsatthets- och kapacitetsstudier.