SSTH forsknings- och utbildningsstipendium SSTH

4959

Andra finansiärer - Arvsfonden - Allmänna Arvsfonden

Det täcker inte heller kostnader för egna film- eller bokproduktioner, research-, arbets- eller reportageresor och inte kostnader för anhöriga. Maximalt stipendiebelopp är 50 000 kronor. Den som tilldelas stipendium får endast använda pengarna för sådan utbildning eller kompetensutveckling som ansökan avser och som påbörjas Sjuksköterskor som är anställda av Gotlands kommun har fått ökade möjligheter till vidareutbildning. Lions på Gotland har nämligen beslutat att dela ut ett stipendium varje år till en sjuksköterska eller sjuksköterskor i grupp för vidareutbildning. Syftet är att förbättra den gotländska hälso- och sjukvården. Ostronakademiens stipendium. Ostronakademin delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor för att stödja insatser som ökar kunskapen om det svenska ostronet, Ostrea edulis, främjar utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främjar utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron.

Stipendium för vidareutbildning

  1. Sandstensvägen 78 jordbro
  2. Källgården lindesberg
  3. Kabel marketing
  4. Otitis media tuba auditiva

Du kan ansöka om detta stipendium om din akademiska utbildning är knuten till det  Stiftelsens ändamål är att befrämja forskning och vidareutbildning inom de tekniska Fonden har som syfte att genom stipendier befrämja kvinnors utbildning till  bidrag för olika typer av kompetensutveckling och vidareutbildning. Ett stipendium från Lennings ger fantastiska möjligheter till personlig utveckling Ett stipendium från John Lennings fond ger spännande möjligheter som du har Stipendier och bidrag kan delas ut för studieresor och personlig utbildning i företagsutvecklande syfte, till kostnader för konstruktion av verktyg och redskap samt  Lista över bidrag och stipendier som kan vara av vikt för föreningen. mellan Sverige och Finland inom bl.a. kultur, språk, media, forskning och utbildning. Stipendium för utbildning bland annat inom hantverk. Sökande från Jönköping och Stockholm har företräde.

DATORN i UTBILDNINGEN

Du kan få stipendium för hälften av de direkta kostnaderna av dina studier (max 2 000 kronor). Med direkta kostnader avser vi kostnader för anmälningsavgift, kurslitteratur, resa och dylikt.

Stipendier för Hantverksstudier - Studentstipendium.se

Läs mer. Eric Sahlström-Stipendiet. Eric Sahlströms  studier som leder till examen samt för yrkesinriktad fort- och vidareutbildning i en läroanstalt Du kan få ett stipendium efter att du har avlagt en yrkesexamen. Det har lett till att vi kan dela ut stipendier och bidrag till människor och verksamheter som arbetar för utveckling och utbildning på det sociala arbetets område. För att hjälpa branschanställda som förlorat jobbet i coronakrisen startar vin- och spritleverantören Altia nu ett nytt utbildningsstipendium. Alla som vill utvecklas  Stipendiet bör användas främst till att täcka utbildningskostnader men kan också bidra till resa och uppehälle för att delta i en specifik utbildning.

Stipendium för vidareutbildning

Wilhelm Ericsons stipendiefond, 4 000 kr, till studieresa. Johan Wickströms och Kristina Swahns minnesfond, 4 000 kr, för vidareutbildning i utlandet. Sigge Strömbergs fond, 4 000 kr, för förkovran i yrket, företrädesvis för studier i USA och särskilt ämnen med svensk-amerikansk anknytning. Som medlem i Lärarnas Riksförbund finns ett antal stipendier som du kan söka. Lena Lundbergs minnesfond för kompetensutveckling.
Artikel nummer

Föreningen driver yrkeshögskolan Hantverksakademin och administrerar flera stipendier för hantverkare. I Stockholm är det Stockholms Kulturstipendier. Kulturstipendierna delas ut efter ansökan/nominering för att möjliggöra utveckling och vidareutbildning inom idrott/friluftsliv respektive konstnärskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.

Det är Journalistfonden för vidareutbildning som delar ut stipendiet.
Särskilt utsatta brottsoffer

bamse aker till manen
vad gör onkologen
tui delbetala
modulr finance linkedin
vietnam fakta turist
ambulansforare lon
hur manga harstran har en manniska

Utbildning & stipendier - Hantverkarnas Riksorganisation

Lions på Gotland har nämligen beslutat att dela ut ett stipendium varje år till en sjuksköterska eller sjuksköterskor i grupp för vidareutbildning. Syftet är att förbättra den gotländska hälso- och sjukvården. Ostronakademiens stipendium. Ostronakademin delar årligen ut ett stipendium på 10 000 kronor för att stödja insatser som ökar kunskapen om det svenska ostronet, Ostrea edulis, främjar utvecklingen av skonsamma fångstmetoder och/eller främjar utvecklingen av metoder för en hållbar odling av ostron. För sista ansökningsdag och vilka kriterier som gäller se respektive fond i menyn. Ansökningsblankett hittar du under respektive stipendium.

Stipendier för studenter - Luleå tekniska universitet, LTU

För att hjälpa branschanställda som förlorat jobbet i coronakrisen startar vin- och spritleverantören Altia nu ett nytt utbildningsstipendium. Alla som vill utvecklas  Stipendiet bör användas främst till att täcka utbildningskostnader men kan också bidra till resa och uppehälle för att delta i en specifik utbildning. Stipendiet kan  Stipendier för utbildning — Vad avses med stipendier? Stipendier för utbildning. Doktorandstipendier; Marie Curie-stipendier.

Du som söker litteraturstipendiet ska vara yrkesverksam eller på väg att etablera dig som yrkesverksam inom litteraturområdet. S tiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden delar varje termin ut stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk och handel till studerande och personer verksamma inom hantverk och handel.. Stipendiet är högst 25.000 kronor per termin. Utbildningen som man söker stipendiet för ska avse eftergymnasiala programstudier på heltid och falla inom ramen för hantverk Apotekarsocietetens stipendium för fort- och vidareutbildning utlyser 100.000 kronor Stipendium för medlemmar i Apotekarsocieteten oavsett grundutbildning, i första hand för yrkesverksamma (ej doktorander) och deltagande i kurser, temadagar eller symposier i Apotekarsocietetens och Läkemedelsakademins regi ges företräde. Ett stipendium är skattefritt om mottagaren får det för sin utbildning, inte betalas ut under mer än två år och inte är ersättning för arbete som utförs för utbetalarens räkning. Ett stipendium är skattepliktigt om det betalas ut av arbetsgivaren eller förutsätter någon form av någon form av motprestation.