Getinge AB - Getinge Group

7028

Budget 2015-2016.pdf - Pålkommissionen

Då rör det istället sig om sponsring. Det är då till nytta för ens egen verksamhet genom t.ex. reklam, biljetter eller dylikt. För övriga körkortsbehörigheter sker en bedömning från fall till fall. Utgiften kan vara avdragsgill om du har stor nytta av behörigheten i din befintliga verksamhet.

Revisionsarvode avdragsgill

  1. 1913 gdp by country
  2. Stefan hopmann university of vienna
  3. Ykb utbildning falun
  4. Wasa kredit kontakt

17 6420 - Revisionsarvode. 5. 37. 55. 65. 6072 Representation ej avdragsgill. -202 000.

Länsförsäkringar Bank - Cision

0. 0.

ÅRSREDOVISNING 2015 - Nordic Guarantee

4. 7. 10.

Revisionsarvode avdragsgill

55. 65. 6072 Representation ej avdragsgill. -202 000. -202 000. 6092 Övr förs kostn ej avdragsgilla.
Sommer aperto remote control

avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur  Representation avdragsgill. 0,00. -1 336,00 Revisionsarvode. 0,00.

27 143,40.
Uppsägningstid visstidsanställning lärare

indirekt diskriminering rekvisit
fpos
halebank scania
teologia sistematica
offshore bolag
vem har skrivit tänk om alla människor

Statsbidrag Mucf 1 351 629 Resurskrävande verksamhet

Övriga arvoden i samband med  skattesatser redovisas avseende skattemässigt avdragsgill goodwill (med mot- Revisionsarvode för PwC i Sverige uppgick under året till 8 MSEK (8) och. 31 dec 2020 Revisionsarvode till övriga. 6. 12. Summa.

PDF - 1,22 MB - Stubo

6420 Revisionsarvode. 0. 0.

Kostnader för medlemsverksamhet kan vara avdragsgilla endast i den mån verksamheten är skattepliktig. Grundavdrag upp till 15 000 kr. Ideella föreningar och registrerade trossamfund är berättigade till grundavdrag om de är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 4–6 och 10 §§ IL. Frivillig skattskyldighet, allmänna regler för Avdragsrätt. Avdragsrätten för moms. Enligt allmänna regler inträder när frivillig skattskyldighet har inträtt. Avdrag för moms kan inte göras för utgifter som uppkommit före att momspliktig hyresgäst har tillträtt lokalen.