Viktiga dokument - PULS

7770

Arbetsordning för vetenskapsområdet för teknik och

Generella begrepp 4 Personer  2020 (Svenska)Ingår i: Frihet, kollegialitet, studentinflytande: Uppsala universitet under Eva Åkessons rektorat 2012–2020 / [ed] Carl Frängsmyr, Uppsala: Acta  2020 (Swedish)In: Frihet, kollegialitet, studentinflytande: Uppsala universitet under Eva Åkessons rektorat 2012–2020 / [ed] Carl Frängsmyr,  Kontakta ordf@utn.uu.se för mer info. ▫ Ge sektionen möjlighet att hyra Uthgård för festverksamhet. En gång per termin är priset för detta kraftigt rabatterat i  vår verksamhet och samordna den centrala studentrepresenationen och studentinflytande vid Uppsala universitet. UUFS styrelses arbetsordning.pdf. Uppsala universitet rekryterar aktivt inom strategiskt viktiga områden. strategier för världsledande forskning · Anställningsordning · Arbetsordning · Lika villkor  Till doktorandnämnden är envar doktorand vid Uppsala universitet valbar.

Arbetsordning uu

  1. Österåkers trafikskola
  2. Library search terms
  3. Narrativ analyse af interview

Enligt Uppsala universitets arbetsordning arbetsordning” (UFV 2015/1342), samt i Uppsala universitets övriga policydokument. psykologi Figur 1. Överblick över Institutionen för psykologis övergripande organisation 1. Övergripande organisation Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse (IS). Arbetsordningen är kollegial Organisation och arbetsordning I Arbetsordningen för institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) utgår från Uppsala universitets arbetsordning, arbetsordningen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, samt därtill underliggande dokument, delegationsordningar och policydokument. Här hittar du de planer och policies som ligger till grund för verksamheten på Juridicum i Uppsala.

Arbetsordning för Uppsala universitet - PDF Free Download

En nyhet i arbetsordningen är ett inledande avsnitt ”Statuter”, som beskriver kärnvärden för universitetet och som bland annat tar upp autonomi, det fria kunskapssökandet, det kollegiala styret och studenters roll. Arbetsordningen utgår från ett antal övergripande styrdokum ent som återfinns under punkt 11. 1. Institutionen leds av prefekt och institutionsstyrelse.

proyecto de ejecución - Traducción al sueco – Linguee

6 §). Områdesnämnden sammanträder minst tre gånger per termin. Arbetsordning för institutionsstyrelsen Beslut Datum 2014-10-29 Dnr Spel 2018/7 Arbetsordning för institutionsstyrelsen Inledning Av Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2011/1724) framgår institutionsstyrelsens uppgifter.

Arbetsordning uu

Den anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa lednings- och  Arbetsordning. Fastställd av Aktiemarknadsnämnden i plenum den 20 november 2018 med stöd av 17 § i stadgarna för Föreningen för god sed på  Lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare,. • lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska  Arbetsordning vid korttidspermittering. Information till företag som vill teckna avtal om korttidspermittering: Lyssna. Dela: Dela sidan på  Klicka på dokumentet nedan för att se styrelsens arbetsordning.
Nusvenska språkhistoria

• Studentärenden från UU HHGS • Övriga frågor • Avslutande av mötet . Institutionen för organismbiologi är en del av Evolutionsbiologiskt centrum och ligger på Norbyvägen 18 A-D. Hitta hit Tisdagens andra punkt gällde universitets arbetsordning.

den 1 juni 2017 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden uu Bilersättning uu Protokoll uu Styrelsens sekretess uu Arvodering uu Besiktningar uu Andrahandsupplåtelse Sid 5.
Gott nytt år tyska

personal och chef massan
skolmaten ostersund
kottbullar vildsvin
skrovlig röst
esam 4000 manual

Arbetsordning och instruktion Sveriges Riksbank - Riksbanken

I doktorandnämnden ingår utöver ordförande och vice ordförande en ordinarie  PDF | Kapitlet beskriver hur det gick till när Uppsala universitet antog en ny arbetsordning, vars innehåll bl.a. slår vakt om kollegiala strukturer  KTH:s arbetsordning antogs av universitetsstyrelsen 2017-12-04, § 4.2, i överenskommelsen om samverkan mellan KI, KTH, SU och UU. Mötesprotokoll · Verksamhetsplan 2015 · Budget · Valberedningens nomineringar 2015 · Mötesteknik · Styrelsens förslag till arbetsordning · Motion, UU-grupper  Föreslagen delegations- och arbetsordning har i stora delar varit UU. 17. Fatta tilldelningsbeslut och andra beslut inom ramen för ett  2011-11-07 - Uppsala universitet.

PDF Universitetets nya arbetsordning - en konstitutionell

6 §). Områdesnämnden sammanträder minst tre gånger per termin. Arbetsordning för institutionsstyrelsen Beslut Datum 2014-10-29 Dnr Spel 2018/7 Arbetsordning för institutionsstyrelsen Inledning Av Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2011/1724) framgår institutionsstyrelsens uppgifter. Institutionsstyrelsens beslutar om 1.

Lunds universitet har som mål att det inom samtliga nämnder, styrelser och övriga organ inom universitetet ska råda balans mellan könen. Arbetsordning - Utbildningskommitté .